Enkätundersökning avseende bolagsjuristers arbetssituation under covid-19

Publicerad 9 sep 2020

Aktuellt

Enkätundersökning avseende bolagsjuristers arbetssituation under  covid-19

Studien genomförs av arbetspsykologen Jens Näsström i samarbete med 
Sveriges Bolagsjurister. Ditt deltagande är ett viktigt bidrag till 
förståelsen av hur covid-19 och distansarbete påverkar bolagsjurister och är en del i ett större forskningsprojekt med fokus på hur covid-19 och distansarbete påverkar jurister. 

Resultaten kommer att presenteras i ett webinarium samt i en rapport, med möjlighet att jämföra bolagsjurister med andra, exempelvis byrå-jurister. För att resultaten ska bli tillförlitliga och kunna användas i jämförelser så är det viktigt att så många medlemmar som möjligt i Sveriges Bolagsjurister deltar. 
Enkäten tar ungefär tio minuter att fylla i. För att undvika att bli 
utloggad från enkäten, fyll i den i en sittning. Mer information samt 
undersökningen hittar du HÄR

Senaste nyheterna