Lämna anbud till Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram 2022

Publicerad 8 sep 2021

Aktuellt

Lämna anbud till Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram 2022

Styrelsen för Sveriges Bolagsjurister är glada att välkomna er att inkomma med anbud att vara samarbetspartner för föreningens utbildningsprogram år 2022.

Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram är sedan många år ett mycket uppskattat samarbete mellan föreningen och ett antal företag, i huvudsak advokatbyråer och andra konsultbolag, där företagen arrangerar och genomför ett antal utbildningar för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar. Utbildningarna marknadsförs av Sveriges Bolagsjurister.

Sista datum för att lämna anbud är 11 oktober 2021.

Mer information om utbildningsprogrammet samt om hur anbud lämnas hittar du här.

Mallen för att lämna anbud hittar du här.

Senaste nyheterna