Uppdatering från föreningsstämman 19 april 2023

Publicerad 27 apr 2023

Aktuellt

Tack till alla som deltog vid stämman! Vid stämman valdes två nya styrelseledamöter, Miranda Espenäs, bolagsjurist på Spotify, som kassör och Andréas Vidmar, chefsjurist på AF Gruppen Sverige, som nätverksansvarig. Välkomna till styrelsen! Tidigare ordförande Caroline Falconer och tidigare kassör Fredrik Olsson avgick och tackades av. Stort tack till båda för era insatser för föreningen!

Styrelsen består nu av ordförande Johan Fagerlund Sjöberg (Stockwik Förvaltning) vice ordförande samt sekreterare David Ribbing (Afry) kommunikationsansvarig Åsa Henriksson (Spotify), klubbmästare Eric Lennerth, utbildningsansvarig Lisa Lönnqvist (Olympus Sverige), mentorskapsansvarig Ann Norgren (Bonnier News), kassör Miranda Espenäs (Spotify) samt nätverksansvarig Andréas Vidmar (AF Gruppen Sverige).

Senaste nyheterna