Vårmötet inställt!

Publicerad 18 mar 2020

Aktuellt

Vårmötet inställt!

Bästa medlemmar,

Med anledning av den oro och osäkerhet som just nu råder med COVID-19 har styrelsen beslutat att ställa in vårmötet den 1 april. Föreningsstämman, som är den del som enligt stadgarna måste hållas senast i juni varje år, kommer att hållas den 8 juni – medlemmar uppmanas och kommer att erbjudas möjligheten att delta via webblänk. Om du vill delta fysiskt på detta möte eller om du har några invändningar mot att mötet hålls per webblänk, kontakta styrelsen. Styrelsen vill uppmana samtliga medlemmar att stanna hemma och delta via internet istället för att besöka mötet fysiskt.

Vinnarna av Årets Bolagsjurist, Årets Deal och Årets Rising Star kommer att tillkännages den 1 april eller den 2 april tillsammans med Vinge och Affärsvärlden. Hur är ännu inte beslutat. Vi arbetar för att prisutdelningsceremonin med de planerade talen, m.m. istället ska kunna hållas i samband med höstmötet i slutet av oktober. I samband med detta kommer vi även att bjuda in de för vårmötet planerade talarna. Mer information kommer.

Anmälningsavgiften för Vårmötet kommer att betalas tillbaka i sin helhet.

För er som betalat med kort kommer avgiften för middagen att återbetalas till er direkt. Om ni har betalat med faktura kommer kansliet att kontakta er via mail och be om uppgifter för återbetalning. Vänligen notera att då många event ställs in just nu så kan det dröja med återbetalningen.

Om ni ännu inte betalat fakturan vänligen bortse från den.

Styrelsen beklagar beslutet men gör bedömningen att detta är det klokaste beslutet för allas säkerhet.

Mvh

Styrelsen för Sveriges Bolagsjurister

Senaste nyheterna