Kalender

AB 04 och ABT 06 – standardavtal under revidering

datum

20 Oct - 20 Oct 2022

tid

08:00 - 10:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Byggbranschens standardavtal – AB och ABT – är utarbetade av branschföreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK). 2015 inleddes ett revideringsarbete avseende nuvarande versioner, AB 04 och ABT 06. Inledningsvis fanns arbetsnamnet ”AB 19”, men arbetet har dragit ut på tiden och en realistisk förhoppning är att branschen får se färdigförhandlade revideringar klubbas igenom under 2023. AG Advokat har lång erfarenhet av att arbeta med AB 04 och ABT 06 och var tidiga med att delge BKK sina samlade synpunkter på standardavtalen inför revideringsarbetets start.

Under detta utbildningstillfälle kommer AG Advokats Håkan Bjerle och Anders Skägg – båda vana avtalsförfattare – att redogöra för sina erfarenheter i fråga om förekomsten av så kallade ”avsteg” från nuvarande standardavtal, och belysa vilka ändringar de förväntar sig att se i de reviderade avtalen. Seminariet kommer bland annat att beröra följande frågor:

– I vilka avseenden är det berättigat, eller rent av nödvändigt, med avsteg från standardavtalen?
– När och i vilka delar bör avsteg undvikas?
– Vad kan vi förvänta oss av de nya versionerna av AB och ABT?

Varmt välkommen!