Kalender

Aktivitetsplikten inom offentlig upphandling

datum

06 Sep - 06 Sep 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Göteborg, Online

BESKRIVNING

Offentlig upphandling är ett rättsområde i ständig förändring. Under 2022 har Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis tillsammans med ny lagstiftning medfört en tydlig aktivitetsplikt i olika stadier för såväl leverantörer som för beställare. Under seminariet går vi igenom vad denna aktivitetsplikt i praktiken innebär under upphandlingens genomförande och inför och under en domstolsprocess om överprövning av en offentlig upphandling. Fokus kommer att ligga på den praktiska tillämpningen.

Seminariet är på grundläggande nivå och riktar sig både till bolagsjurister hos leverantörer till offentlig sektor och på upphandlande myndigheter/enheter.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.