Kalender

Aktuellt i Sverige och EU inom klimaträttsområdet

datum

05 May - 05 May 2021

tid

08:30 - 11:00

ÄMNE

Miljö- och energirätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Seminariet syftar till att ge en övergripande bild av vilka miljörättsliga verktyg det finns för att uppfylla Sveriges internationella och EU-rättsliga åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi kommer gå igenom de övergripande internationella konventionerna och EU-rättsliga direktiven. Vi kommer fördjupa oss något i den svenska lagstiftningen och vår uppfattning av vilka rättsliga förutsättningar det finns idag för verksamhetsutövare att minska sina utsläpp av växthusgaser. Vi kommer också gå igenom de hinder som identifierats för att kunna ställa om miljöfarliga verksamheter och berätta om utredningen om ”En modern och effektiv miljöprövning” samt ”Klimaträttsutredningens” slutsatser som ska redovisas under våren 2021.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.