Kalender

Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

datum

20 Feb - 20 Feb 2024

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Det är mycket vanligt att kommersiella avtal innehåller olika former av bestämmelser som syftar till att befria en part helt eller delvis från det ansvar parten skulle ha enligt dispositiv rätt.

Under senare år har Högsta domstolen avgjort flera tvister där parts ansvar för eventuella brister i fullgörandet har varit föremål för prövning. Under seminariet kommer vi att gå igenom aktuell rättspraxis samt diskutera vilka effekter denna får för utformning av ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar i avtal under svensk rätt.

Kursen vänder sig till bolagsjurister med några års erfarenhet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.