Kalender

Ansvarsgenombrott i Aktiebolag

datum

15 Sep - 15 Sep 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Rekonstruktion & Insolvens

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Seminariet syftar till att ge fördjupad kunskap om under vilka förutsättningar styrelse, VD och ägare i ett aktiebolag kan hållas personligen ansvariga för aktiebolagets skulder samt vilka åtgärder som kan krävas för att undvika sådant ansvar.

Seminariet behandlar juridiska och praktiska frågor kopplade till:

  • 25 kapitlet aktiebolagslagen om kapitalbrist och kontrollbalansräkning
  • 17 kapitlet aktiebolagslagen om olagliga värdeöverföringar
  • 29 kapitlet aktiebolagslagen om skadeståndsansvar
  • Skatteförfarandelagen om företrädaransvar
  • Rättsfiguren ansvarsgenombrott för aktieägare

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.