Kalender

Användning av musik i din verksamhet

datum

08 Nov - 08 Nov 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Upphovsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Storytelling och identitetsskapande genom användning av musik är idag praxis. Vissa företag använder sig av en helt egen ljudbild för att skapa igenkänning men även för att utöka värdet av ett annars enbart visuellt innehåll. Användningen av musik har därför ökat och med nya användningsformer väcks även frågor hur ett företag orienterar sig på musikområdet och hur företaget ska agera för att säkerställa att rätt tillstånd finns för att använda musik såväl i den digitala miljön som på arbetsplatsen eller andra fysiska miljöer.

Vid utbildningen kommer Alexander Källström, Advokat/Legal Director och Beatrice Smedenman, biträdande jurist på MAQS Advokatbyrå att gå igenom det upphovsrättsliga landskapet för musik och hur ett företag bör agera för att säkra rättigheterna till användning av musik. Vi kommer gå igenom vilka upphovsrättsliga förfoganden som förutsätter tillstånd och hur dessa upphovsrättsliga förfoganden kan kategoriseras i de upphovsrättsliga begreppen tillgängliggörande för allmänheten och exemplarframställning.

Deltagarna kommer vid utbildningen att få information om vilka aktörerna är inom upphovsrätten samt dessa aktörers olika villkor för användning av musik. Vi kommer diskutera fördelar och nackdelarna med de olika alternativen samt välkomna en praktisk diskussion bland deltagarna kring hur musikanvändning hanteras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.