Kalender

Är Du redo för det enhetliga patentskyddet?

datum

03 May - 03 May 2023

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Det enhetliga patentskyddet (The Unitary Patent) med en enhetlig patentdomstol (The Unified Patent Court) kommer att avsevärt påverka patentsystemet i Europa och förändringen är redan här.

För patentsökande eller ägare av europeiska patent, är det hög tid att inventera den befintliga IP-portföljen och fatta strategiska beslut beträffande både nuvarande och framtida patent. – Har ni större nytta av det klassiska europeiska systemet med nationella valideringar och processer i nationella domstolar, eller av de nya möjligheter som öppnar sig med det enhetliga patentet och en enhetlig patentdomstol?

Vilka risker innefattar det nya systemet för den befintliga patentportföljen och vilka kostnadsbesparingar kan ett enhetligt patent ge, jämfört med klassiska valideringar, för nya patent?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.