Kalender

Arbetsrätten post covid-19

datum

03 Jun - 03 Jun 2022

tid

12:30 - 13:30

ÄMNE

Arbetsrätt och pensioner

kategori

Seminarium

VAR

Göteborg

BESKRIVNING

Hemarbete, arbetsmiljö och vaccination – vad gäller och hur ska frågorna hanteras?

Till följd av Covid-19 har flera rättsliga utmaningar uppenbarat sig. Detta gäller inte minst inom det arbetsrättsliga området, där frågor om vaccination, arbetsmiljö och hemarbete har hamnat högt upp på agendan. Många av frågorna saknar tydliga svar och i flera avseenden finns det inte heller någon reglering på området, varför frågorna kan vara svåra att hantera.

Under seminariet går vi igenom vad som gäller rörande vaccination, hemarbete och arbetsmiljö och deltagarna får konkreta tips och råd på hur frågor och problem ska hanteras i praktiken. Under seminariet presenteras också olika lösningar och tillvägagångssätt som olika arbetsgivare valt, och vi delar med oss av våra lärdomar från såväl medelstora bolag till multinationella storbolag.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.