Kalender

ÄTA eller ätas – ta kontrollen över ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten

datum

05 May - 05 May 2023

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

En av de frågor som ofta föranleder tvist i entreprenader är regleringen av ÄTA-arbeten. Frågan innefattar ofta huruvida ÄTA-arbeten överhuvudtaget har beställts, vilken omfattning de i så fall har och hur de ska värderas och ersättas. För att skapa förutsebarhet och säkerställa sina rättigheter i en entreprenad är det därför viktigt för såväl beställare som entreprenörer att ha koll på den rättsliga regleringen och hur den uttolkats i domstolspraxis och i skiljeförfaranden.

Vi kommer att gå igenom relevanta bestämmelser i AB/ABT-avtalen, relevant rättspraxis från domstol
och skiljeförfaranden och våra erfarenheter från entreprenadtvister och bl.a. behandla följande:

  • Omfattningen av ett ÄTA-arbete i förhållande till kontraktsarbete
  • När ett ÄTA-arbete anses vara beställt och när det i stället kan vara fråga om likställt eller föranlett ÄTA-arbete
  • Vad man bör tänka på vid tillämpning av avtal om fast pris
  • Vad som gäller vid tillämpning av självkostnadsprincipen och vilka kostnader som är ”kostnader”
  • Saker att tänka på vid utformningen av avtal om prissättningsmetod
  • Vilket underlag och dokumentation som bör säkras och vilka formaliaregler man måste bevaka under och efter entreprenadprojektet

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.