Kalender

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

datum

23 Feb - 23 Feb 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Compliance inom bank

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Det kan inte ha undgått någon att frågor avseende penningtvätt och finansiering av terrorism återkommande skapat såväl rubriker i tidningar som återkommande skärpta lagstiftningsåtgärder. Penningtvättsregelverket löper som en röd tråd och omfattar nästan alla typer av företag under Finansinspektionens tillsyn. Regelverket ställer höga krav på de företag som omfattas och brister i regelefterlevnaden kan medföra stränga sanktioner. Dessutom riskerar brister i regelefterlevnaden att allvarligt skada förtroendet bland både investerare och kunder. Det här är med andra ord ett av de allra viktigaste områdena att hålla koll på för de företag som omfattas av reglerna. Under seminariet kollar vi bland annat närmre på:

  • Hur regelverket är uppbyggt och vem som omfattas av kraven
  • Vad som avses med penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Vad ett riskbaserat förhållningssätt innebär
  • Kundkännedom och uppföljning av affärsförbindelser
  • Erfarenheter från tillsynsmyndigheters praxis och andra exempel från verkligheten
  • Hur regelverket kan komma att förändras i framtiden

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.