Kalender

Avfallshantering vid byggande – smart hantering av ett snabbföränderligt regelsystem

datum

02 May - 02 May 2022

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Miljörätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vi följer bygg- och rivningsavfall från dess uppkomst till återvinning. Beskrivning av vilka krav som uppställs och hur ni kan reducera kostnader förknippade med avfallshantering. Förslag på hur ni praktiskt ska hantera de nya reglerna om källsortering av bygg- och rivningsavfall respektive registrering av farligt avfall.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.