Kalender

Avtal om avtal – fördelar, problem och tankar

datum

24 Nov - 24 Nov 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Avtal om framtida avtal är vanligt förekommande. Ofta ingås de hastigt och lite obetänksamt och det är inte sällan den efterföljande verkligheten inte blir som parterna tänkt. Föravtal och därtill angränsande partsutfästelser innefattar särskilda avtalsrättsliga problem och, vid händelse av tvist, inte sällan processuella bekymmer. Det föreligger också rättsområden som omöjliggör föravtal och liknande rättshandlingar. Ett antal rättsfall på senare tid har uppmärksammat denna problematik. Likafullt är föravtal ofta vad som i praktiken fordras för att komma vidare i ett projekt, vilket inte sällan kan uppväga de juridiska risker som är förbundna med desamma.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En övergripande genomgång av föravtal och dess allmänna juridiska för- och nackdelar.
  • En genomgång av när föravtal ska ingås, kanske ska ingås respektive inte bör ingås.
  • En genomgång av nyare rättsfall och doktrin på området.
  • En diskussion kring – och slutsatser av verkliga bekymmer kopplade till föravtal och närbesläktade utfästelser.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.