Kalender

Avtalsändringar vid offentlig upphandling – vad är tillåtet efter avtalstecknande?

datum

20 May - 20 May 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Frågor om ändringar av offentligt upphandlade avtal är av stor praktisk betydelse för både leverantörer och upphandlande myndigheter. Med de nya upphandlingslagarna fick vi bestämmelser som reglerar i detalj hur avtal får (och inte får) ändras under avtalstiden. Leverantörer kan i många situationer ha ett intresse av att åstadkomma justeringar i avtalet, t.ex. när det gäller prisjusteringar, förlängningar, tillkommande leveranser, oförutsebara omständigheter eller vid olika typer av omstruktureringar hos leverantören. De bolag som är konkurrenter till den befintliga leverantören har istället ibland ett intresse av att det avtal som ingåtts inte ändras, och kan väcka talan om att avtal som ändras på ett väsentligt sätt ska ogiltigförklaras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.