Kalender

Beräkning av skada – det viktiga steget för att få skadestånd

datum

23 Sep - 23 Sep 2021

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Det är inte ovanligt att ett företag orsakas skador i avtalsförhållanden. Det kan handla om allt från att en köpt vara visar sig vara betydligt sämre än förväntat till att motparten plötsligt avbeställer en order eller häver en överenskommelse i strid med avtalet. Ofta lägger det skadelidande företaget stort fokus på att utreda vad som hänt och att motparten är ersättningsskyldig. För att nå framgång med en skadeståndstalan krävs dock inte sällan att stora resurser även läggs på själva beräkningen av skadan. Det är inte ovanligt att den som bevisligen drabbats av en skada ändå blir utan ersättning för att tillräcklig omsorg inte lagts på att utreda uppkomna förluster. I det här seminariet fokuserar vi på detta sista och ibland bortglömda steget i en skadeståndsprocess.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En genomgång av reglerna kring beräkning av skada på ett övergripande plan med utgångspunkt i framförallt den köprättsliga regleringen.
  • Nedslag i mer konkreta och praktiska fall där skadeberäkningen ofta är särskilt utmanande.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.