Kalender

Best practice för earn-outs

datum

03 Feb - 03 Feb 2022

tid

08:30 - 09:45

ÄMNE

Företagsöverlåtelser/M&A

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom hur earn-outs i förvärvsavtal bäst struktureras. Vi kommer dels att gå igenom köparperspektivet för att titta på hur köparen av ett bolag kan ge en säljare som stannar kvar i verksamheten ett incitament att fortsätta prestera samt hur earn-outs kan användas för att brygga ett förväntningsgap mellan parterna vad gäller priset.

Vi kommer även att se earn-outen ur ett säljarperspektiv, d.v.s. hur en säljare kan säkerställa att det finns ett tillräckligt skydd för att köparen inte vidtar åtgärder som urholkar earn-out-basen, s.k. ring fencing.

Seminariet kommer att ha ett praktiskt angreppssätt där vi går igenom verkliga exempel för att peka på köpar- respektive säljarvänliga formuleringar och vanliga misstag som går att undvika.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.