Kalender

Bolagsjuristens roll i en tvist

datum

01 Feb - 01 Feb 2024

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

För många bolagsjurister är tvister något som inte hör till vanligheterna och ifall de uppstår överlåts hanteringen ofta till ombud med specialisering inom tvistelösning. Det innebär emellertid inte att bolagsjuristens roll är oviktig. Tvärtom – bolagsjuristen har en betydelsefull roll att spela och kan på olika sätt vidta åtgärder för att undvika tvister och underlätta arbetet med att uppnå så bra resultat som möjligt när tvisten väl är ett faktum.

Seminariet vänder sig främst till juniora bolagsjurister och/eller bolagsjurister som inte har så stor erfarenhet av att hantera tvister. Seminariet kommer att ta utgångspunkt i bolagsjuristens roll och ge praktiska tips på hur arbetet innan – och under en tvist kan organiseras och utföras för att maximera chanserna till framgång.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • När har vi att göra med en tvist, och när är det dags att fundera – och agera utifrån ett tvistelösningsperspektiv?
  • En genomgång av vad som är viktigt att tänka på för att undvika tvist och vad som kan göras för att förbättra möjligheterna till framgång redan innan en tvist kommit till domstol eller skiljenämnd.
  • En beskrivning av hur bolagsjuristen kan arbeta för att säkerställa att ombuden får relevant och korrekt information av betydelse för tvisten, vilka åtgärder som kan behöva vidtas för bevissäkring, hur man kan engagera och organisera de personer på bolaget som sitter på betydelsefull kunskap och hur information och handlingar kan struktureras.
  • En genomgång av arbetet med vittnen och experter i tvisten.
  • Exempel på hur bolagsjuristen kan få kontroll på kostnaderna i en tvist.
  • Särskilt om hanteringen av tvister i andra jurisdiktioner.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.