Kalender

Compliance i praktiken – Del I: Hur hanterar och minimerar du bäst riskerna inom ditt företag?

datum

28 Apr - 28 Apr 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Compliance inom företag

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Under det första seminariet ger vi dig praktisk vägledning kring några centrala regelverk, om rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad och hur du ser till att riktlinjerna efterlevs.

Vi kommer bland annat att prata om

  • Compliance-funktionen
  • AML, anti-korruptionslagstiftning och konkurrensrätt
  • Utformning av rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad
  • Utbildning och verktyg

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.