Kalender

Dataakten

datum

21 Mar - 21 Mar 2024

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Tech Regulatory

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data, ”Data Act”, har som övergripande syfte att möjliggöra en bättre fördelning av värden och nyttor från den typ av data som genereras av olika uppkopplade produkter (IoT) på ett rättvist sätt mellan aktörerna i dataekonomin och att främja tillgång och användning av data. Detta öppnar upp för nya aktörer och ökad konkurrens men ställer också detaljerade krav på aktörerna – inte minst i form av minimumkrav av såväl avtalsmässig och kommersiell som teknisk karaktär som åläggs leverantörer av molntjänster, och andra databehandlingstjänster i syfte att möjliggöra datadelning och enklare leverantörsbyte. Förutom en genomgång och beskrivning av de viktigast regleringarna i förordningen kommer vi även att fördjupa oss särskilt rörande kraven på transparens, hantering av företagshemligheter och immateriella rättigheter samt krav och innehåll för de avtal som reglerar delning av data.

Inga förkunskaper krävs.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.