Kalender

Den digitala styrelsen

Den digitala styrelsen

datum

17 Mar - 17 Mar 2021

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Digitalisering inom juridiken

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Med avstamp i bolagsrätten kommer vi att titta närmare på de digitala verktyg som finns till hands för att underlätta styrelsearbetet. Detta webinar avser att ge deltagaren kunskap om de aktiebolagsrättsliga regler styrelsen har att förhålla sig till samt information och verktyg för det praktiska arbetet.

Vi kommer bl.a. att prata om styrelsen som organ och dess ställning i bolaget, vad som gäller för arbetet i styrelsen och styrelsens beslutsförhet, möjligheten att delegera arbetsuppgifter samt regler kring jäv.