Kalender

Det nya EU-rättsliga gruppundantaget för vertikala avtal

datum

07 Feb - 07 Feb 2023

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Den 1 juni 2022 trädde EU:s nya gruppundantag i kraft. Det nya gruppundantaget med tillhörande riktlinjer gäller för vertikala avtal, dvs. avtal mellan företag i olika led i produktions- samt distributionskedjan, och är bättre anpassat till dagens distributionsformer samt den ökade e-handeln.

Under webbinariet kommer vi att presentera det nya gruppundantaget samt riktlinjerna. Vi kommer att gå igenom de viktigaste ändringarna i gruppundantaget, diskutera skillnader mot tidigare gällande gruppundantag och förklara vad man särskilt ska tänka på vid utformningen av avtal med leverantörer och distributörer i syfte att undvika ett avtal som strider mot gällande rätt.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.