Kalender

Det nya konsumentskyddet

datum

16 Mar - 16 Mar 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning. De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid minde allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed.

Den 27 november 2019 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (ändringsdirektivet). Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 28 november 2021. Nya bestämmelser införs därför om otillbörlig marknadsföring som medför ökade informationskrav vid erbjudanden och ranking av produkter på Internet. Det finns även nya tuffare regler för prisinformation och ångerrätt vilket framförallt påverkar näringsidkare som säljer produkter och tjänster på nätet.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Genomgång och analys av den nya regleringen
  • Sanktionsmöjligheter för tillsynsmyndigheten
  • Ansvarsfrågor
  • Bevisfrågor

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.