Kalender

Det nya tillgänglighetsdirektivet – vad innebär det?

datum

30 Nov - 30 Nov 2023

tid

08:00 - 09:00

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

17 april 2019 antogs ett nytt EU-direktiv, det s.k. ”Tillgänglighetsdirektivet”. Direktivet sätter ramarna för gemensamma tillgänglighetskrav för vissa varor och tjänster. Reglerna ska börja tillämpas från och med den 28 juni 2025. Många företag kommer att beröras av Tillgänglighetsdirektivet.

Detta webinar syftar till att ge en bättre förståelse för vad Tillgänglighetsdirektivet innebär och för vilka företag som berörs. Vi kommer bland annat gå igenom för vilka varor och tjänster de nya kraven gäller, vilka undantag som kommer att finnas, vilken implementeringstid som gäller för vissa varor och tjänster, samt vilka sanktioner som kommer vara aktuella.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.