Kalender

Digitala marknader – hur ser de konkurrensrättsliga spelreglerna ut?

datum

28 May - 28 May 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Den digitala utvecklingen innebär många möjligheter för företagen. Genom innovativa affärsmodeller och distributionsmönster kan företag snabbt nå nya kundgrupper och erbjuda konsumenter nya och billigare varor och tjänster från hela världen. Men hur tillämpar man egentligen de traditionella konkurrensrättsliga reglerna på en så pass ny marknad som är under konstant förändring?

Frågan är högaktuell för både företag och konkurrensmyndigheter. Under 2020 genomförde Konkurrensverket en stor studie av digitala plattformar och de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerade ett gemensamt memorandum med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader. Under seminariet kommer vi bland annat att gå igenom vad som är viktigt att tänka på i förhållande till handel via digitala plattformar och vilka konkurrensrättsliga utmaningar och möjligheter digitaliseringen för med sig i förhållande till distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.