Kalender

Digitala stämmor och hybridstämmor

datum

14 Feb - 14 Feb 2024

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

Bolagsstyrning

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Som utgångspunkt anger gällande lag att bolagsstämmor ska vara på den ort som styrelsen har sitt säte eller annan ort som framgår i bolagsordningen. En nyhet sedan 1 januari 2024 är att möjligheten att hålla helt digitala bolagsstämmor införts av lagstiftaren.

Inom ramen för detta webbinarium går vi igenom det nya regelverket om digitala bolagsstämmor och passar även på att gå igenom strukturen vid en s.k. hybridstämma där stämmodeltagaren medges att delta både fysiskt i lokal och digitalt. Vi ger även en del konkreta tips och pekar på ett antal fallgropar och hur man kan undvika dessa.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.