Kalender

Dirty litigation – taktik och strategier för en vinnande processföring

datum

25 Mar - 25 Mar 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I komplexa tvister är det långt ifrån tillräckligt att ha koll på rättegångsbalken. För många tvister, inte minst stora processer som pågår under lång tid, kan de avgörande momenten
ligga i taktiska och strategiska överväganden i frågor av annan karaktär än de strikt juridiska. I vilken mån har t.ex. etik, retorik, resurs- och tidsaspekter betydelse för möjligheten att vinna en tvist? Går det att utforma och presentera en talan som en domstol eller skiljenämnd vill bifalla? Och var går gränserna för hur advokater och professionella aktörer får processa?

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Vilka faktorer kan vara avgörande i tvister där flera utfall är juridiskt korrekta.
  • Genomgång av klassiska processtaktiker såsom t.ex. ”flood the case” och svepande processföring.
  • Går det att skapa goodwill för sin talan i ett strikt kommersiellt mål?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.