Kalender

Efterbehandling och förorenade fastigheter

datum

09 Sep - 09 Sep 2021

tid

08:30 - 11:00

ÄMNE

Miljö- och energirätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Seminariet syftar till att ge en övergripande bild av det ansvar som finns för verksamhetsutövare och fastighetsägare att vidta skyddsåtgärder, genomföra utredningar och eventuellt även efterbehandlingsåtgärder av förorenade fastigheter. Som ett praktiskt exempel kommer vi beskriva vilka frågor som kan aktualiseras i exploateringsprojekt vid förekomst av förorenade massor.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.