Kalender

Ekonomiska aktörer inom medicinteknik i ljuset av MDR, Coronapandemin och Brexit

Ekonomiska aktörer inom medicinteknik i ljuset av MDR, Coronapandemin och Brexit

datum

16 Feb - 16 Feb 2021

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

Life Science – MedTech

kategori

VAR

BESKRIVNING

Genom Medical Device Regulation (MDR) har kraven för samtliga ekonomiska aktörer som tillverkar, säljer eller handlar med medicintekniska produkter skärpts och konkretiserats.

Ett gediget implementeringsarbete har krävts och krävs fortsatt av många aktörer på marknaden och tillverknings, och distributionskedjor har behövts ses över och omförhandlas.

Samtidigt som tiden för implementeringen av regelverket är knapp skakas situationen ytterligare om till följd av Corona och Brexit som får betydande konsekvenser för tillverkning, distribution och handel med medicintekniska produkter.

Under detta webinar går vi igenom:

  • De olika kraven för de ekonomiska aktörerna
  • Vad krävs på den relevanta marknaden för import och export
  • Vilka tillfälliga och permanenta begränsningar eller lättnader har införts under Coronapandemin
  • Hur påverkar Brexit handeln mellan EU och Storbritannien och vilka åtgärder kommer att krävas av de ekonomiska aktörerna.