Kalender

Ersättningsformer

datum

26 Apr - 26 Apr 2021

tid

11:00 - 13:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Seminariet avser att behandla olika ersättningsformer som är vanligt förekommande i entreprenadsammanhang. Fokus kommer ligga på incitamentsregleringar och löpande räkningsentreprenader. Vilket genomslag får skälighet när parterna avtalat om löpande räkning kommer belysas.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.