Kalender

ESG inom avtal och compliance

datum

30 Nov - 30 Nov 2022

tid

09:00 - 09:45

ÄMNE

Trade Compliance

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Environmental, Social and Governance (ESG) är ett område på ständig framväxt som blir viktigare för varje år som går - både genom nya lagar och regler på området, men kanske framför allt tack vare ett ökat intresse från konsumenter, investerare och företag.

Baserat på vår erfarenhet av att hjälpa svenska och internationella företag med att utveckla standarder och genomförandeplaner bjuder vi in till seminarium om hur företag kan hantera ESG-frågor strategiskt och proaktivt inom Compliance och i sina leverantörskedjor.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.