Kalender

EU:s digitala strategi – en översikt

datum

31 Jan - 31 Jan 2024

tid

15:00 - 17:00

ÄMNE

Tech Regulatory

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Den 9 mars 2021 presenterade Europeiska kommissionen sin vision för Europas digitala transformation fram till år 2030. Under de senaste åren har EU lagt fram flera nya förslag på förordningar och direktiv som påverkar användning av och tillgång till data, AI, cybersäkerhet och andra IT-tjänster inom EU. Under seminariet går vi översiktligt igenom EU:s lagstiftningspaket som bland annat innefattar AI Strategy (AI Act och AI Liability Directive), Data Strategy (Data Act och Data Governance Act), Cyber Security Strategy (bland annat Cyber Security Act, NIS II, Cyber Resiliance Act), Digital Services Strategy (Digital Markets Act och Digital Services Act). Företag kommer att påverkas av dessa nya regelverk i större eller mindre omfattning och det kommer att ta tid och resurser att anpassa interna verktyg, processer och rutiner för att säkerställa efterlevnad – precis som när GDPR trädde i kraft. Denna översikt syftar till att hjälpa deltagarna att bilda sig en uppfattning om vilka regelverk som deras företag behöver prioritera i det interna arbetet.

Inga förkunskaper krävs.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.