Kalender

EU:s förordning om utländska subventioner – riskerar ditt företag att träffas av de nya reglerna?

datum

29 Mar - 29 Mar 2023

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

EU har nyligen antagit en förordning om utländska subventioner. De nya reglerna, som successivt träder i kraft under 2023, omfattar företag som erhållit någon form av stöd från länder utanför EU. De riskerar nu att uteslutas ur offentliga upphandlingar och kan även förhindras att fullfölja företagsförvärv om EU-kommissionen anser att det skulle leda till en snedvridning av den inre marknaden.

Förordningen ger EU-kommissionen långtgående utredningsbefogenheter och tuffa sanktionsverktyg. De företag som inte följer reglerna riskerar inte bara att tvingas backa från ingångna förvärv eller förlora möjligheten att delta i upphandlingar, utan även dryga böter på upp till 10% av årsomsättningen.

Under seminariet presenterar vi det nya regelverket och vilka effekter det förväntas få.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.