Kalender

Fastighets- och rörelseförvärv – pragmatisk riskhantering

datum

31 Jan - 31 Jan 2022

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Miljörätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Ansvaret för förorenad mark, byggnader, anläggningar m.m., ansvarssubjekten och praxis kring överlåtelser av verksamheter, bolag och fastigheter, samt en inblick i domstolens oförståelse kring aktieägande och ansvarsgenombrott. Slutligen tankar kring hantering av riskerna.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.