Kalender

Företagshemligheter och informationshantering ur bolagsjuristens perspektiv

datum

16 Mar - 16 Mar 2021

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Hemlig information har ofta stor betydelse för företag. Detta seminarium behandlar det rättsligt skyddet för sådan information från ett praktiskt perspektiv. Vi går bland annat igenom förutsättningarna för att information ska kunna skyddas som företagshemligheter, vad skyddet innebär och förhållandet mellan arbetstagares kunskaper och arbetsgivarens skyddade information.