Kalender

Företagshemligheter – vad är möjligt att skydda och hur måste man agera för att få skydd?

datum

08 Apr - 08 Apr 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Seminariets fokus ligger på de mer övergripande frågeställningarna som uppkommer när ett företag ska ta ställning till om viss känslig information överhuvudtaget kan skyddas som en företagshemlighet. Hur skiljer man exempelvis känslig företagshemlig information från annan information som ett företag i och för sig vill hålla för sig självt? Och under vilka förhållanden är det tillåtet för någon att avslöja en företagshemlighet? Seminariet fokuserar på de två personkategorier där det är vanligast att angreppssituationer uppkommer: anställda och affärspartners som får del av ett företags känsliga information.

André Mossberg, en av seminariets föredragshållare, har arbetat på Justitiedepartementet med införandet av 2018
års lag om företagshemligheter.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En genomgång av vilken information som kan utgöra företagshemligheter och vilka aktiva åtgärder ett bolag måste vidta för att kunna erhålla skydd.
  • En redogörelse för de viktigaste förändringarna i skyddet för företagshemligheter som genomfördes 2018. I seminariet tas bl.a. upp de utvidgade möjligheterna att förhindra ett angrepp på företagshemligheter som ännu inte inträffat men som är nära förestående.
  • En beskrivning av under vilka förhållanden det är tillåtet för anställda och affärspartners att fritt avslöja exempelvis företagshemligheter som de kommit över inom ramen för sin anställning eller genom en affärsförbindelse (s.k. visselblåsare). Bland annat behandlas det nya EU-direktivet om visselblåsarskydd (det s.k. visselblåsardirektivet) och vilka effekter direktivet har för företagens möjligheter att skydda sin känsliga information.
  • En genomgång av de särskilda frågor om skydd för företagshemligheter som kan uppkomma i samband med att anställda slutar och företaget misstänker att olovlig informationsöverföring skett eller kommer att ske.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.