Kalender

Företagsöverlåtelser och förvärv – prövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen samt reglerna om foreign direct investments

datum

05 Apr - 05 Apr 2022

tid

12:00 - 13:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Vid företagsförvärv är det inte längre tillräckligt att överväga om det föreligger konkurrensrättslig anmälningsplikt utan såväl säljaren, verksamheten och köparen bör överväga om verksamheten omfattas av reglerna om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen.

Denna bestämmelse träffar inte specifikt utpekade branscher utan kan vara mycket mer långtgående än vad som först förefaller vara fallet. Dessa bestämmelser kan innebära anmälningsplikt till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten och sanktionerna är bl.a. att överlåtelsen kan förklaras ogiltig, även efter closing.

Parallellt finns även bestämmelser kring s.k. Foreign Direct Investments där EU har ställt upp ett ramverk och där Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, är svensk ansvarig myndighet. Även detta regelverk kan påverka såväl tidsplanen samt möjligheten att genomföra vissa förvärv. Dessa regler är således också viktiga för företag att känna till och beakta.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.