Kalender

Forskning och utveckling i patenträttens gränsland – vilka möjligheter finns att undvika att fastna i konkurrenters patent?

Forskning och utveckling i patenträttens gränsland – vilka möjligheter finns att undvika att fastna i konkurrenters patent?

datum

25 Oct - 25 Oct 2022

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Life Science

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Vid forsknings och utvecklingsarbete uppkommer ofta frågor kring andra företags patenträttigheter och vilka möjligheter det finns att verka i förhållande till existerande patent. Sådana frågor kan vara i vilken utsträckning det är tillåtet att experimentera med en annans uppfinning, eller om en annans patentansökan sätter stopp för ett pågående utvecklingsarbete av en liknande produkt. Vad bör man tänka på i fråga om strategier? Seminariet tar upp praktiska exempel och ger en översikt över de möjligheter som står till buds enligt lag och praxis.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.