Kalender

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

datum

26 Oct - 26 Oct 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Kapitalförvaltning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder trädde ikraft 2013 och EU arbetar nu på att revidera regelverket. Det finns med andra ord en del nyheter på området att se fram emot. Lagen har ett brett tillämpningsområde vilket innebär att det är viktigt att ha koll på grundläggande definitioner och vad som utgör en alternativ investeringsfond för att inte riskera att exempelvis en tilltänkt investeringsstruktur resulterar i verksamhet som kräver tillstånd. Detta gäller i synnerhet för jurister verksamma på fondområdet såväl som för jurister som arbetar med transaktioner och andra investeringar.
Seminariet behandlar frågor kopplade till regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder och vi kollar bland annat närmre på:

  • Hur regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder ser ut
  • Vad som utgör en alternativ investeringsfond
  • Skillnaden mellan ett SPAC och en alternativ investeringsfond
  • Förvaringsinstitut och AIF-förvaltare
  • Erfarenheter från Finansinspektionens praxis
  • Den pågående revideringen av regelverket

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.