Kalender

Förvärv och andra transaktioner: ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar och EU:s förordning om utländska subventioner – påverkas ditt företag av de nya reglerna?

datum

08 Feb - 08 Feb 2024

tid

09:00 - 10:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Den 1 december 2023 trädde en ny lag i kraft som rör granskning av utländska direktinvesteringar i företag vars verksamhet eller teknologi har betydelse för bl.a. Sveriges säkerhet. Den nya lagen kräver att investeringar i verksamhet som bedöms som skyddsvärd anmäls till och granskas av behörig myndighet – Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

EU:s förordning om utländska subventioner började tillämpas den 12 juli 2023. Genom förordningen införs en kontrollmekanism på EU-nivå som syftar till att motverka att subventioner till företag från stater utanför EU snedvrider EU:s inre marknad. Förordningen kräver förhandsanmälan till och godkännande av EU-kommissionen för företagsförvärv och offentliga  upphandlingsförfaranden över vissa tröskelvärden.

Såväl den nya svenska lagen om granskning av utländska direktinvesteringar som EU:s förordning om utländska subventioner lägger på ytterligare lager av regler och anmälningsplikt som företag behöver ta hänsyn till vid investeringar i och förvärv av andra företag.

Under seminariet kommer vi bland annat att prata om följande när det gäller de olika regelverken:

  • Tillämpningsområde
  • Anmälningsplikt
  • Myndigheternas befogenheter och möjligheter till granskning på eget initiativ
  • Risk för sanktioner vid överträdelser
  • Den materiella bedömningen – tidsfrister och risk för förbud

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.