Kalender

Från borgenärens perspektiv: Hur får jag betalt om min motpart har betalningsbekymmer?

datum

13 May - 13 May 2022

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Rekonstruktion och insolvensrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I samarbete med Sveriges Bolagsjurister bjuder Advokatbyrån Gulliksson in till utbildning i  rekonstruktion och insolvensrätt. Utbildningen hålls av Karin Strandberg och Håkan Hallström och kommer att beröra frågor som uppstår ur borgenärens perspektiv.

När ett företag går i konkurs sker det ofta på begäran av en eller flera av borgenärerna, men det kan också ske på begäran av företaget själv. Ett bolags konkurs föregås av en mer eller mindre lång period av insolvens hos företaget vilket innebär en oförmåga att betala sina skulder. Det kan för en borgenär, som är beroende av intäkter från alla sina kunder, orsaka stora problem med den egna ekonomin och kanske till och med begränsa möjligheten att betala sina egna borgenärer och skapa ombytta roller. Det är ofta en förutsättning att snabbt få till en konkurs för det andra företaget för att kunna få tillbaka en del av sina fordringar. Givetvis är det även viktigt att se över alternativa åtgärder innan ett bolags insolvens och att det finns andra lösningar att föredra.

Seminariet ger en grundläggande obeståndsrättslig kunskap vad gäller obestånd, konsekvenser vid en konkurs. Vidare gås alternativa åtgärder igenom för att säkerställa alternativa åtgärder.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.