Kalender

Från gäldenärens perspektiv: Vad har ledningen för handlingsutrymme vid eget aktiebolags betalningsbekymmer och vilka nödvändiga åtgärder måste vidtas?

datum

23 Sep - 23 Sep 2022

tid

00:00 - 00:00

ÄMNE

Rekonstruktion och insolvensrätt

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Mer information kommer.