Kalender

Golv- och takpriser i offentlig upphandling

datum

14 Jun - 14 Jun 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Att kunna konkurrera med pris spelar en central roll för företagens möjligheter att vinna offentliga upphandlingar. Under det senaste året har Högsta förvaltningsdomstolen prövat om upphandlande myndigheter på olika sätt kan begränsa företagens frihet att bestämma vilka priser de vill offerera i offentliga upphandlingar i inte mindre än tre mål. Målen sätter ramarna för företagens prissättning i offentliga upphandlingar och har mycket stor praktisk inverkan på de offentliga affärerna.

På seminariet går vi igenom Högsta förvaltningsdomstolens praxis och vilken betydelse den har vid utformning av anbud i offentliga upphandlingar. Fokus kommer att ligga på den praktiska tillämpningen. Seminariet är på grundläggande nivå och riktar sig både till bolagsjurister hos leverantörer till offentlig sektor och på upphandlande myndigheter/enheter.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.