Kalender

Gemensamma fastighetsinvesteringar – JV/”fastighetsklubbar”

datum

16 Sep - 16 Sep 2021

tid

15:00 - 18:00

ÄMNE

Fastighetsrätt

kategori

VAR

Online

BESKRIVNING

Seminariet kommer att belysa investeringsstrukturer i form av JV och s.k. ”fastighetsklubbar” vid gemensamma investeringar i fastigheter mellan olika parter. Fokus kommer att ligga på regleringar i aktieägaravtal och asset management-avtal. Denna typ av investeringsstrukturer förekommer till exempel vid placering av pensionskapital.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.