Kalender

Greenwashing – Vad är egentligen en hållbar finansiell produkt?

datum

07 Feb - 07 Feb 2024

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Kapitalförvaltning och finansiell reglering

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Klimatförändringar och nödvändigheten att anpassa sig till en mer hållbar ekonomi har blivit en av de mest angelägna frågorna globalt och är för närvarande en av de högsta prioriteringarna på EU:s politiska agenda. Efterfrågan och utbudet av hållbara produkter har skjutit i höjden de senaste åren där finansiella institutioner har blivit en av flaggbärarna för att tillhandahålla finansiering till den gröna omställningen.

Begreppet greenwashing och risken för att finansiella produkter felaktigt marknadsförs som hållbara har rönt allt större uppmärksamhet under senare tid.

EU:s tillsynsmyndigheter (EBA, ESMA och EIOPA) har publicerat en omfattande lägesrapport vilket blir avstamp för detta seminarium som bland annat behandlar följande:

  • Exempel på greenwashing
  • Påverkande regelverk utifrån bolag under finansiell tillsyn
  • Trender och kommande utveckling på området

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.