Kalender

Gryningsräder

datum

04 Feb - 04 Feb 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

VAR

Online

BESKRIVNING

Konkurrensverket kan som ett led i sina utredningar mot företag genomföra oanmälda platsundersökningar hos företag, så kallade gryningsräder, för att få fram bevismaterial. Konkurrensverket kan då komma att undersöka omfattande dokumentation, såväl fysisk dokumentation i företagets lokaler som elektronisk dokumentation. Det är därför av stor vikt att företaget är väl förberett och har rutiner för hur gryningsräder ska hanteras internt och för att säkerställa att företagets intressen tillgodoses. Under webbinariet går vi bland annat igenom vilka rutiner ni som företag bör ha på plats vid händelse av en gryningsräd, vanligt förekommande ”dos and dont’s” och hur en gryningsräd brukar gå till.