Kalender

Hållbar marknadsföring

datum

05 Dec - 05 Dec 2023

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Konsumenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I takt med att hållbarhet har blivit viktigare för konsumentkollektivet har också näringsidkare lagt ett allt större fokus på detta i sin marknadsföring. Området är dock snårigt ur ett legalt perspektiv eftersom s.k. miljöpåståenden ställer höga krav på informationen som lämnas i marknadsföringen. Under detta seminarium går vi igenom relevanta regelverk och den praxis som finns på området. Förkunskap är en fördel men inget krav.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.