Kalender

Hantering av fördyringar i bygg- och anläggningsprojekt med anledning av oförutsedda händelser

datum

23 Mar - 23 Mar 2022

tid

08:00 - 10:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Under det senaste året har världsmarknadspriserna på byggmaterial ökat markant. Dessa prisökningar kan påverka kostnaden för bygg- och anläggningsentreprenader i betydande omfattning. Hur detta ska regleras är omdiskuterat. Webbinariet behandlar bestämmelserna i byggbranschens standardavtal som berör denna fråga samt huruvida avtalad indexreglering inverkar på bedömningen.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.